• Se contracter; se rétracter; se rétrécir; se retirer
  co lại
  muscle qui se contracte
  cây trinh nữ co lại
  les feuilles de la sensitive se rétractent
  Thứ dạ này giặt đã co lại
  ce drap s'est rétréci au lavage
  không co
  irrétrécissable
  Vải không co
  ��étoffe irrétrécissable
  sự co lại
  contraction ; rétraction ; retrait ; retirement
  sự co nguyên sinh
  plasmolyse

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X