• (tiếng địa phương) avoir l'air; sembler
    Anh ta coi bộ kiêu ngạo
    il a l'air orgueilleux

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X