• Agressif et effronté; provocant et impudent (en parlant surtout des femmes)
  Làm cong cớn thế ?
  pourquoi es-tu si agressive et effrontée
  Bộ mặt cong cớn
  une mine provocante et impudente

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X