• Sandale
    không đáng xách dép cho ai
    n'être pas digne de dénouer les cordons des souliers de quelqu'un

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X