• Libidineux; lubrique
  (động vật học) bouc; chèvre
  chuồng
  chèvrerie

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X