• Baguette (de tambour)
    dùi đánh đục đục đánh săng
    l'araignée mange la mouche, le lézard mange l'araignée

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X