• Huile
  Pétrole
  Essence
  (ít dùng) s'exposer
  Malgré; malgré que; quoique; bien que
  (thực vật học) diptérocarpus
  họ cây dầu
  diptérocarpacées

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X