• (sinh vật học, sinh lý học) hétérotrophe
    sự dị dưỡng
    hétérotrophie

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X