• Roi des enfers
    chầu diêm vương
    (thông tục) avaler son extrait de naissance; casser sa pipe

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X