• Discourir; haranguer
    bài diễn thuyết
    discours; conférence; harangue; speech

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X