• Théorie.
  Thuyết tương đối
  théorie de la relativité
  Thuyết Đác-uyn
  théorie de Darwin : Darwinisme.
  Version.
  Theo một thuyết khác
  selon une autre version.
  Discourir ; pérorer.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X