• Poser sur
  Laisser reposer
  Laisser de côté
  Garder; être de garde; monter la garde; être en sentinelle; être en faction
  Étage
  gác tía lầu son
  somptueuse demeure

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X