• Cotiser; apporter sa contribution; payer son écot; verser une cotisation; payer sa quote-part
    góp gió thành bão
    l'union fait la force; plusieurs peu font un beaucoup

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X