• Muraille.
  Thành cao hào sâu
  haute muraille et profond fossé (environnant les vieilles citadelles).
  thành phố
  ville.
  Tự vệ thành
  paroi.
  Thành giếng
  ��paroi d'un puits
  Thành bụng
  réussir.
  Việc đã thành
  devenir ; former ; faire.
  Hai cộng ba thành năm
  sincère.
  Lòng thành
  ��coeur sincère.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X