• Enlever (une tache) avec de l'eau; délaver; décrotter
  (nghĩa bóng) expurger
  Agiter
  bột mới gột nên hồ
  il ne saurait sortir d'un sac que ce qui y est

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X