• Falloir; devoir
  Nên làm ngay việc này
  il faut faire ce travail tout de suite
  Devenir
  Họ đã nên vợ nên chồng
  ils sont devenus mari et femme; ils se sont mariés
  Aboutir; réussir
  Chẳng nên việc
  n'aboutir à rien
  chí thì nên cho nên
  ) c'est pourquoi; aussi
  lười nên thi hỏng
  ��il est paresseux, aussi a-t-il échoué aux examens

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X