• Avoir bon bec
    gái đĩ già mồm
    la plus mauvaise roue du char fait toujours le plus grand bruit

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X