• Riche; cossu; cousu d'or; opulent; fortuné
    ai giàu ba họ ai khó ba đời
    le diable n'est pas toujours à la porte d'un homme pauvre

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X