• Enfermer; détenir; interner
    tự giam mình
    s'enfermer; se claustrer; se clo†trer; se murer; se confiner

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X