• Être en relation avec; se mettre en rapport avec; lier commerce avec; avoir des liaisons avec
    sự giao thiệp
    relation; rapport;commerce; liaison; fréquentation

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X