• (động vật học) ver
    con giun xéo lắm cung quằn
    une fourmi elle-même a sa colère; il n'est si bon cheval qui ne bronche

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X