• (từ cũ, nghĩa cũ) titulaire dun titre académique de mandarinat
  Froid
  Rafra†chissant
  (kỹ thuật) souder
  (y học) plomber (une dent)
  mối hàn
  soudure

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X