• (mỉa mai) brave; chevaleresque
    người hùng
    matamore; un Don Quichotte

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X