• Gaz toxique; gaz délétère; gaz nocif
    đại đội hơi độc
    (quân sự) compagnie Z

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X