• Agoniser; être à l'agonie
    người hấp hối
    agonisant; moribond; mourant

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X