• (từ cũ, nghĩa cũ) reine
  De derrière; postérieur
  Généreux; abondant
  Bon coeur
  (từ cũ, nghĩa cũ) célébration de l'anniversaire de la mort d'une personne sans descendant
  Fin heureuse
  kết cục hậu
  (điện ảnh) happy end

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X