• (từ cũ, nghĩa cũ) instruments de musique (en général)
    đội kèn trống
    (từ cũ, nghĩa cũ) troupe de musiciens

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X