• S'articuler; s'embo†ter; co…ncider; concorder; cadrer
  (giải phẩu học) articulation; symphyse
  bệnh khớp
  arthrose

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X