• Lent; doux
  (âm nhạc) lento
  (kỹ thuật) forer; vriller
  (y học) trépaner
  (kỹ thuật) tarière; foret; vrille
  khoan nhỏ
  percerette

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X