• Rondelle; tranche; rouelle; rond
  Faire un cercle; cerner; délimiter
  Circonscrire
  (ít dùng) ruse; astuce; artifice; truc; tour
  tam khoanh tứ đốm
  avoir plus d'un tour dans son sac

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X