• (từ cũ, nghĩa cũ) belle idée d'inspiration.
  Đó một tứ hay
  c'est la une belle idée d'inspiration.
  Inspiration poétique.
  Bài thơ tứ nghèo nàn
  poème pauvre en inspiration poétique.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X