• (onomatopée) bruit de roulement d'un tambour
    ngày hội lùng tùng
    fête populaire dans les régions montagneuses

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X