• Enveloppe d'une chambre à air; pneu
  Lốp ô-tô
  pneu d'une automobile
  À grains creux
  Lúa lốp
  plants de riz à grains creux
  (thể thao) lober
  quả lốp
  lob
  trắng lốp
  d'un blanc immaculé
  Lôm lốp
  (redoublement ; sens plus fort)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X