• Blanc.
  Vải trắng
  étoffe blanche;
  Phấn trắng
  craie blanche;
  Khủng bố trắng
  terreur blanche.
  Exempt; libéré.
  Trắng nợ
  libéré de ses dettes.
  Vide.
  Tay trắng
  mains vides.
  Xem chân trắng
  Totalement ; tout
  Mất trắng
  tout perdre
  Br‰talement ; cr‰ment
  Nói trắng ra
  dire cr‰ment
  nốt trắng
  (âm nhạc) blanche;
  Trăng trắng
  ��(redoublement; sens atténué) blanchâtre.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X