• Tomber à la renverse; culbuter; capoter
  Lộn nhào xuống đất
  tomber à la renverse sur le sol
  Xe lộn nhào
  voiture qui cubulte
  Tàu lộn nhào
  navire qui capote

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X