• Qui contient des dépôts en suspension
  Nước lợn cợn
  eau qui contient des dépôts en suspension
  Qui contient encore des grains d'une certaine grosseur (en parlant d'une poudre mal moulue)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X