• Se répandre
  Thơm lừng
  dont le parfum se répand
  Vang lừng
  dont lécho se répand ; retentissant

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X