• (thực vật học) sappan
  Vin
  Vang đỏ
  vin rouge
  Vang trắng
  vin blanc
  Résonner; retentir
  Chuông vang lên
  la cloche retentit
  Căn phòng vang tiếng vỗ tay
  la salle retentit d'applaudissements
  Tiếng tăm vang xa
  renom qui retentit au loin
  Rouler; gronder (en parlant du tonnerre)
  Sonore
  Giọng vang
  voix sonore
  Ran vang y học
  râle sonore
  độ vang
  sonorité

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X