• (quân sự) grenade
  Lựu đạn cháy
  grenade incendière
  Rút chốt lựu đạn
  dégoupiller une grenade
  Súng phóng lựu đạn
  lance-grenades

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X