• (y học) dose
  Tăng liều thuốc lên
  forcer la dose d'un médicament
  Prise
  Dùng một liều thuốc
  prendre une prise de médicament
  Risquer; hasarder
  Liều thân
  risquer sa vie

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X