• Entrouvrir
  Mỉm miệng
  entrouvrir la bouche
  mủm mỉm
  (redoublement; sens atténué) entrouvrir légèrement la bouche (et sourire)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X