• À sens unique
  đường một chiều
  route à sens unique
  Unilatéral
  đoàn kết một chiều
  solidarité unilatérale

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X