• (tiếng địa phương) dix mille
  Faussement
  Khai man
  déclarer faussement

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X