• (giải phẫu học, thực vật học) aisselle
  Emmanchure; entournure (d'une veste, d'un veston)
  De côté; latéral;
  Cửa nách
  porte latérale
  (giải phẫu học, thực vật học) axillaire
  Động mạch nách
  artère axillaire
  Chồi nách
  bourgeon axillaire
  Porter sous les bras

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X