• Parler à mots couverts; parler par allusions; insinuer
    nói bóng nói gió nói bóng
    nói bóng

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X