• (ít dùng) chasser; pousser
    Ne vịt xuống ao
    chasser les canards vers la mare

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X