• (cũng nói ngạt ngào) dune odeur pénétrante; pénétrant
    Mùi thơm ngào ngạt
    parfum pénétrant

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X