• Jadis; autrefois; le bon vieux temps
    ngày xửa ngày xưa
    (redoublement; sens plus fort) dans la nuit des temps

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X