• (từ cũ, nghĩa cũ) cinq yards vietnamiens (ancienne unité de longueur valant deux mètres)
  (từ cũ, nghĩa cũ) escouade de cinq soldats
  (ít dùng) armée
  Ra ngũ
  quitter l'armée

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X