• Rigoureux; formel
  Kỉ luật ngặt
  discipline rigoureuse
  cấm ngặt
  défense formelle
  (cũng nói ngặt vì) malheureusement

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X